Door de toenemende regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en ergonomie wordt het steeds belangrijker de handelingen op de werkvloer aan een kritische blik te onderwerpen.
Als aanvulling op het KBK-Classic programma heeft DEMAG onder de naam KBK-ergo een aantal aanvullende componenten ontwikkeld.

Met KBK-ergo componenten kan een KBK-baan geschikt worden gemaakt voor het opvangen van opwaartse krachten. Hierdoor laten zich kranen realiseren welke ook buiten de kraanbaan werkzaamheden kunnen verrichten, in de vorm van enkelligger oversteekkranen of uitschuifkranen. Een oversteekkraan heeft een vaste oversteek buiten de kraanbaan. Een uitschuifkraan daarentegen kan op de gewenste plaats worden uitgeschoven buiten de kraanbaan; handig op plaatsen waar een vaste oversteek door obstakels naast de kraanbaan niet mogelijk is.
De KBK-ergo componenten geven de KBK-banen stabiliteit, die voor nauwkeurig positioneren met balancers en manipulatoren vereist is.

Met deze nieuw ontwikkelde componenten wordt het mogelijk de handeling van lasten met een, naar ergonomische maatstaven, zo gunstig mogelijke lichaamshouding uit te voeren. Hierdoor voldoet u niet alleen aan de regelgeving, maar kan het ziekteverzuim door bijv. rugklachten teruggedrongen worden. Bovendien kunnen handelingen welke met grote regelmaat herhaald worden sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Waar de functie van kraan en takel te kort schieten, kan het DEMAG KBK handelingssysteem worden ingezet:
• til- en positioneerwerkzaamheden buiten de kraanbaan
• machines of stellingen bevoorraden welke niet van boven toegankelijk zijn
• werkstukken, onderdelen en componenten vanuit elke richting en onder elke hoek aan de werkplek aanvoeren
• werkstukken in de voor de bewerking benodigde positie brengen

Kortom, u kunt praktisch alle handelingen niet alleen ergonomisch maar ook efficiënt vormgeven.