DEMAG proceskranen worden volgens klantspecificatie ontworpen, afgestemd op uw specifieke productieproces. Door de jarenlange ervaring die DEMAG op dit gebied heeft kan voortgebouwd worden op de brede basis van modulair opgebouwde componenten waarover DEMAG beschikt.

Op deze manier kunnen automatische kranen gebouwd worden, met gebruikmaking van een of meerdere PLC's en/of computers, zodat de kranen in het productieproces geïntegreerd kunnen worden.

Voorbeelden van dergelijke kranen treft men aan bij bijvoorbeeld verzinkerijen of dergelijke waar producten procesmatig gedurende een bepaalde tijd in een reinigingsbad, daarna in één of meerdere zuurbaden, en vervolgens in een spoelbad gedompeld dienen te worden.

Door gebruik te maken van geavanceerde wegmeet- en computer-communicatiesystemen is het mogelijk om deze kranen nauwkeurig te positioneren, en/of om bepaalde afleg, cq opnameposities vast te leggen waarbij procesmatig bijgehouden kan worden waar zich welk product bevindt. Lastherkenning en automatisch aanpikken van de last is mogelijk door gebruikmaking van DEMAG lastmeetsystemen en automatische lasthaken.

info-aanvraag-over