artikel1Sinds begin mei is er in het gebouw van Elmec een AED aanwezig. Deze is in de kantoorruimte te vinden. Na overleg met de Ondernemersvereniging OBTB hebben een aantal bedrijven in Belfeld en Tegelen besloten een AED aan te schaffen, en vervolgens aan de medewerkers van alle bedrijven een cursus aan te bieden om in geval van nood adequaat met de AED hulp te kunnen verlenen.
Elmec is één van de bedrijven die een AED heeft aangeschaft, en tevens één van de locaties waar de cursus wordt gehouden.
Tijdens de laatste opfriscursus BHV, gehouden begin Mei, is er voor de BHV'ers van Elmec ook extra aandacht besteed aan het gebruik van deze AED.
Een mooi voorbeeld waar de samenwerking en overleg tussen de bedrijven toe kan leiden!