VCA logo TransparantVCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

In mei 2014 heeft er bij Elmec een hercertificering plaatsgevonden volgens de richtlijnen VCA**2008/5.1. Na een uitvoerige audit door TÜV Nederland bij Elmec in Belfeld is er ook een uitgebreide audit geweest bij Elmec GmbH in Essen. In de audit werd de nodige documentatie getoond en besproken waarbij tevens werkplekinspecties werden gehouden, zowel binnen Elmec alsmede op locatie bij opdrachtgevers. Deze hercertificering hebben wij, net als voorgaande certificeringen, glansrijk doorstaan. Het nieuwe VCA** certificaat is geldig tot 25 juli 2017. Veiligheid staat natuurlijk voorop binnen Elmec, vandaar dat Elmec zich als doel stelt zich volledig in te zetten voor opdrachtgevers, onderaannemers en eigen personeel om het werk niet alleen naar alle tevredenheid uit te voeren met het oogpunt op kwaliteit, maar ook ten opzichte van arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer voor werknemers en derden. Op deze wijze hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan veiligheid op de werkvloer.