Sinds tientallen jaren werd er op de afdeling E-engineering gebruik gemaakt van het software-pakket Caddy voor het opzetten van elektrotechnisch tekeningwerk. Verschuivingen en ontwikkelingen in de markt hebben ertoe geleid dat er binnen onze klantenkring een groeiende groep gebruik maakt van het pakket Eplan. In die gevallen dat de klant erom vroeg, hebben wij de schema's regelmatig extern laten uitwerken. Wij vinden het echter belangrijk aan te sluiten op de markt én de wensen van de onze klanten te volgen. Om die reden is in februari door de afdeling E-engineering besloten de overstap te maken naar Eplan. Inmiddels is het pakket in gebruik genomen en zijn de nodige scholingen gevolgd. Hiermee is de afdeling E-engineering weer up-to-date en kunnen wij de elektrotechnische schema's in Eplan formaat verzorgen.