In november en december zijn bij TATA Steel, Service Centre Maastricht stapsgewijs de radiografische bedieningen van alle kranen vervangen door onze ARC Flex 12 EX bedieningen.

De oude bedieningen waren aan het einde van hun economische levensduur en sinds een half jaar waren er enkele systemen al vervangen door de ARC Flex 12EX. Deze bevielen in de praktijk zó goed, dat er op een bepaald moment de vraag kwam om een investeringsvoorstel te doen voor vervanging van de overige oude bedieningen. Elmec heeft toen een voorstel uitgewerkt voor 24 radiografische bedieningen, voorzien van stekker conform klantspecificaties en optisch/akoestische-signaalgever. Alle systemen zijn aangeboden met 2 zenders om snelle en eenvoudige wisseling van zenders bij lege accu of ploegenwissel mogelijk te maken. Ook de montage was in het voorstel meegenomen.

De opdracht werd al snel gegeven en Elmec kon aan het werk. Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van de aanwezige systemen, hun functies, voedingsspanningen en de bijbehorende werkfrequenties. Aan hand daarvan is een plan voor stapsgewijze vervanging van de systemen opgesteld, en wel zodanig dat er tijdens de overgang geen frequentie-overlapping zou optreden. De systemen werden bij Elmec voorbereid waarbij de signaalgever in de ontvanger werd gebouwd, de stekkers gemonteerd én de zenders voorzien van functiesymbolen en kraannummer. In de loop van enkele weken zijn de oude systemen daarna vervangen.

Medio december is het project succesvol afgesloten. Inmiddels zijn de systemen dus volop in gebruik , naar volle tevredenheid van TATA Steel Service Centre Maastricht.