De wet schrijft via de EG-Machinerichtlijn o.a. voor, dat men verplicht is om bijzondere gevaren bij het gebruik van machines te elimineren. Kranen en takels zijn ook machines en vallen derhalve ook onder deze richtlijn. Één van de veiligheidsaspecten die daarbij niet over het hoofd mag worden gezien is de levensduur van een kraan of takel. Denk hierbij aan metaalmoeheid en haarscheurtjes in bijv. draaiende delen zoals (tand)wielen. Fabrikanten van takels leggen daarom via de FEM-aanduiding vast wat de verwachte levensduur van een takel is, afhankelijk van de gebruiksklasse.

De FEM 9.755 is een norm die beschrijft welke maatregelen er genomen moeten zijn in het ontwerp om met een motorisch aangedreven hijswerktuig de beoogde levensduur te bereiken. Oftewel: Als een takel wordt gebruikt op de manier zoals de fabrikant dit voor ogen had bij het ontwerp zou de takel een levensduur van 10 jaar moeten hebben. Een takel verbruikt bij elke hijsbeweging een deel van zijn levensduur, ook wel Safe Working Period (SWP) genoemd. Als de levensduur verstreken is, is een volledige revisie conform fabrikantenspecificaties nodig om een verdere veilige inzet te waarborgen.

In de praktijk zal een takel vaak anders worden gebruikt dan de FEM-groep omschrijft. Zo kan een takel meer of minder hijsbewegingen maken dan geraamd, of is de gemiddelde last hoger of lager dan verwacht. Denk hierbij aan wijzingen in de ploegendiensten of verandering in product of proces. Om die reden is het van belang regelmatig aan hand van de praktijk te toetsen hoe het met de restlevensduur van de takel gesteld is. Misschien is het takel ‘licht’ gebruikt en kan een revisie worden uitgesteld. Of is een takel juist ‘zwaar’ ingezet en is de levensduur bijvoorbeeld al na 7 jaar verbruikt.

De eigenaar is wettelijk de verantwoordelijke voor het juist registreren en documenteren van deze gegevens. Elmec kan u hierbij van dienst zijn. Wij beschikken over speciale software om de kranen te inventariseren en de restlevensduur te berekenen en registreren. Elmec verzorgt dan ook al geruime tijd deze inventarisatie voor verschillende klanten in Nederland. Met een duidelijk overzicht kunt u snel inzicht krijgen in de SWP status van uw kranen.

In Duitsland is deze registratie en berekening overigens al ca. 10 jaar gemeengoed en wordt dit door Elmec GmbH, onze Duitse vestiging, uitgevoerd voor alle inspectieklanten.

Mocht u interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op zodat wij in een gesprek kunnen aangeven wat een goede aanpak is.

Wij zullen u uiteraard over verdere ontwikkelingen blijven informeren.