Met StatusControl heeft DEMAG een tool gelanceerd om uw kranen in real-time te kunnen monitoren. Het systeem toont alle relevante bedrijfsgegevens en hun analyse in één oogopslag. Relevante wijzigingen in de status, zoals storingen of verlopen service-intervallen worden meteen op uw PC getoond of via SMS op uw GSM.

Het systeem verbindt uw kranen via uw eigen WIFI en netwerk of via GSM met het internet. Via de StatusControl software heeft u dan overzichtelijk toegang tot uw kranen, ook als deze over verschillende locaties zijn verspreid. Het systeem kan op alle kranen, merk-onafhankelijk, worden ingezet en ook achteraf worden opgebouwd.De StatusControl applicatie heeft een overzichtelijk, gebruikersvriendelijk interface. Met een z.g. stop-licht indicator (groen, geel, rood) is er direct zicht op de status van de kranen. Door verder op de kraan in te zoomen, wordt meer gedetailleerder getoond, zoals bedrijfsuren, aantal schakelingen van diverse relais, gereden afstanden kat- en kraanrijden, aantal overlasten en noodstoppen.Ook wordt eventueel “ondeskundig” gebruik van de kranen aangegeven, denk hierbij aan o.a. overvloedig tippen. Ook kunnen deze gegevens in een grafiek in de tijd worden getoond, waardoor het mogelijk is zicht te krijgen op het gebruik van de kranen door de tijd heen.

Beschrijving Engels                     Beschrijving Duits