Kranen en takels vallen onder de arbeidsmiddelenrichtlijn, zoals omschreven in de Arbowet. Deze schrijft voor dat de werkgever verplicht is zeker te stellen dat de arbeidsmiddelen in zijn bedrijf veilig zijn voor gebruik. Derhalve is hij dan ook wettelijk verplicht deze periodiek te testen op isolatieweerstand en kwaliteit van de aarding. De periodiek is o.a. afhankelijk van de gebruiksintensiteit en moet per kraan worden bepaald. Deze metingen zijn op samengestelde machines, zoals kranen, een stuk complexer qua praktische uitvoering dan bij handgereedschappen. Voor een gedegen meting conform NEN 3140 op een kraan kan niet worden volstaan met een simpele meting alleen aan de centrale schakelkast. Van elke motor zal apart moeten worden bepaald of de aardverbinding met de centrale aarde binnen de toleranties valt. Om deze reden hebben wij onlangs met een eigen werkgroep en een externe specialist samen opnieuw onze meetprocedure getoetst aan de nieuwe norm. Daarnaast is de praktische toepassing nog verder verbeterd en efficiënter gemaakt. Wij kunnen dan ook met een gerust hart zeggen dat wij een gedegen NEN 3140 meting voor u kunnen uitvoeren zodat u aan de norm voldoet. Wij beschikken over de kennis én professionele, geijkte meetapparatuur!

 

Naast het keuren conform de NEN 3140 op kranen en takels kunnen wij ook uw handgereedschappen keuren volgens deze norm. Wij voorzien in alle certificaten en rapportage, eventueel via ons online registratie systeem, IM-Sys.

Samenvattend:

  • Kranen en takels vallen onder de "arbeidsmiddelenrichtlijn" zoals beschreven in de Arbowet. Kranen en takels moeten periodiek worden onderworpen aan een NEN 3140 test. De periodiek is o.a. afhankelijk van de gebruiksintensiteit en moet per kraan worden bepaald.
  • Ook uw handgereedschappen zijn bij ons in goede handen.
  • Altijd up-to-date certificaten via ons online registratiesysteem IM-Sys.