Naast inspectie van uw kranenpark kunnen wij zorgdragen voor het onderhoud ervan. Aan de hand van het inspectierapport welk voor elke kraan opgesteld wordt, kan eenvoudig worden herleid of een kraan extra onderhoud, reparatie of vervanging van componenten behoeft. Al naar gelang uw wensen kunnen wij u een vrijblijvende opgave van de gemoeide kosten doen alvorens de werkzaamheden uit te voeren.